Užduoti klausimą

Mokslas

žalias Klausimas subkategorijoje "Chemija". Atsitiktinis klausimas »»

Klausimas
saulegraza
Avataras

Prasau padekit atsakyti i klausimus?


1.Koks Lietuvos miestas susįjęs su natrio chloridu? Ir kodėl?
2.Koks druskingų dirvožemių poveikis augalams?
3.Kur žmogaus organizme yra šios druskos?
4.Kaip gamtoje susidaro KNO3 ?
5.Kur panaudojama KNO3?
6. Koks nitratų poveikis organizmui?
7.Kaip CaCO3 (klintis) susidaro gamtoje?
8.Gipso rūšys.
9. Kuo medicininis gipsas skiriasi nuo kitų rūšiuų?
10. Kokį trūkumą turi gipso gaminiai?
Atsakyti

    Prieš 679 savaites

Atsakymai:

Atsakymų: 4

avataras
nezinomas (prieš 675 savaites) Cituoti Cituoti
nieka
s
niekas
niekas
s
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekass
niekas
niekas
Blogas 0 0 Geras
avataras
dfgyhu8io (prieš 596 savaites) Cituoti Cituoti
as tik ketvirtokas ir to neinezinau smile  smile  smile  smile
Blogas 0 0 Geras
avataras
Atsakau (prieš 596 savaites) Cituoti Cituoti
1.Koks Lietuvos miestas susįjęs su natrio chloridu? Ir kodėl? Nes jis yra labai jo arti ir jo merai pusbroliai
2.Koks druskingų dirvožemių poveikis augalams? Augalai nuvysta per 5 dienas
3.Kur žmogaus organizme yra šios druskos? Kepenyse
4.Kaip moki rasyti puikiai
5.Kur panaudojama KNO3?  Ang augalu
6. Koks nitratų poveikis organizmui? Baisus
7.Kaip CaCO3 (klintis) susidaro gamtoje? Kai uzala vanduo jy apmyza ir is jo lieka geltoni ledukai
8.Gipso rūšys. Bambuko zieve
9. Kuo medicininis gipsas skiriasi nuo kitų rūšiuų? Medicininis skirtas rankai o kiti medziu kamienui
10. Kokį trūkumą turi gipso gaminiai Ju neina sulenkt
Blogas 0 0 Geras
avataras
Lorenzo (prieš 585 savaites) Cituoti Cituoti
Tapti atvirkc5a1tiniais Xomiakais nesic5ablau, tiesoig c5a1iaip norc497jau pac5a1iepti Veronikos vaikc5a1tinc497jimc485 slidc5beiu c5a1laitu, kuriuo galima nusiristi c4af ateizmc485. Tomas rac5a1c497, kad dvejojantiems c5bemonc497ms, lengvatikiams, e2809cDievo iliuzijae2809d bus suklupimo akmuo, o juk apie save visada sunku sprc499sti, lengvatikis ac5a1 ar sunkiatikis, tai ir pasic5abliau nerizikuot.c4aespc5abdis, kad kritikuojama viskas, kc485 teigia priec5a1ingai mc485stantys c5bemonc497s, turbc5abt susidaro dc497l to, kad, greic48diausiai, tiesoig norima prisikasti iki c5a1aknc5b3, ic5a1 kuric5b3 ir kyla tos priec5a1taraujanc48dios mintys.  Jei dalis religijos vaisic5b3 yra papuvc499, o likusi dalis lyg ir nc497ra tokia nevykusi, tai norisi suprasti, kas yra negerai su pac48diomis c5a1aknimis, ic5a1 kuric5b3 jie ic5a1auga. Ir taip imama rauti viskc485 e28093 ic5a1 c48dia turbc5abt ir tas beatodairic5a1kumas, bet kitaip neic5a1eina prisikasti iki nesc485monic5b3 c5beidinio.Norisi su palengvc497jimu atsidusti perskaic48dius apie sveikintinc485 siekc4af nuolat bc5abti pasirengusiam koreguoti savo pac5beic5abras, atsic5bevelgiant c4af naujai atskleistus faktus, bet nepavyksta. Juk jc5absc5b3 poc5beic5abrio, kad, pvz., melstis prasminga, nes dc497l to neva padidc497ja c5a1ansai pasveikti serganc48diam giminaic48diui ar c5beemc497je c4afsigalc497ti taikai, niekada nepakeis faktas, kad pasaulyje antgamtinic5b3 stebuklc5b3 nebc5abna? (Jei klystu e28093 norc497tc5b3si nuorodos c4af stebuklc485. Turiu omeny ne gamtos stebuklus, kurie religinic5b3 protc5b3 kac5bekodc497l nec5beavi, o kur kas fainesnius e28093 po maldos praregc497jusius akluosius, po maldos vc497l vaikc5a1tanc48dius nec4afgaliuosius , tikinc48dic5b3jc5b3 mc497gstamas atsiverianc48dias stigmas, susivaidenanc48dias Marijas, verkianc48dias statulas ir panac5a1iai). Ar vis dc497lto tikc497tina, kad kokiu nors bc5abdu paaic5a1kc497jus naujiems faktams, kad, pvz., maldos visic5a1kai negydo ligonic5b3, nepadeda laimc497ti loterijoje, nepadeda vyrui/c5bemonai/sc5abnui susiprotc497ti nebegerti, nedc5beiugina Dievo ir tik gaic5a1ina jo dangic5a1kus reikalus, ic5a1sic5beadc497site tokio fundamentalaus praktic5a1kai bet kurios religijos pagrindo ir nuo tol tikc497site nebesimelsdamas? Kartojuosi, bet esu beveik tikras: kad ir kc485 mokslas atskleistc5b3, kai kurios religinc497s nesc485monc497s vis tiek nepasitrauks ic5a1 jc5absc5b3 galvos, jc5abs vis tiek c4aftikinc497site ateinanc48dias kartas apie deganc48dic5b3 ir nesudeganc48dic5b3 krc5abmc5b3, kalbanc48dic5b3 gyvac48dic5b3 ir vandens vertc497jc5b3 vynu ISTORIc5a0KUMc484, ar bent jau neatmesite galimybc497s, kad galbc5abt priec5a1 keletc485 tc5abkstanc48dic5b3 metc5b3 dc497josi tokie dalykai ir nekc497lc497 nuostabos.Ar dabar laikai komunistiniai, ar kapitalistiniai, turbc5abt nelabai ir svarbu atsic5bevelgiant c4af argumentc485, kad, tikc497tina, gyvatc497s nekalbc497jo nei tada, nei dabar, nei dar kac5bekada gerokai seniau. O knygc5b3, kurios turc497tc5b3 bc5abti katalikc5b3 tikc497jimo pagrindas, niekas ic5a1 esmc497s nepataiso ir neadaptuoja c5a1itiems laikams e28093 jose c5bealc48diai ir toliau kalba, Marija ir toliau gyva imama c4af dangc5b3, Jc497zus ir toliau be medicininic5b3 c5beinic5b3 gydo akluosius ir prikelia mirusiuosius. Jc5absc5b3 tai n2000epykdo? Kada Biblijos leidc497jai taps tokic5b3 pat plac48dic5b3 pac5beic5abrc5b3, kaip ir jc5abs, ir pataisys tekstus atsic5bevelgiant c4af naujai atskleistus faktus apie biologijc485, fizikc485 ir apskritai realybc499?Religingi c5bemonc497s gal ir gali mc497ginti bc5abti lankstc5abs ir modernc5abs, bet religijos pagrindai vis viena amc5beiais lieka kac5bekokie sustabarc497jc499. Mane asmenic5a1kai c5a1is faktas siutina.  Siutina, kad kol religijos neic5a1nyks, tol neic5a1nyks ir visokie egzorcistc5b3 etatai, tol c5bemonijai vaidensis velniai, apsc497dimai ir kiti neic5a1manymo absurdai, kylantys TIK ic5a1 religijc5b3.Nesu tiek ic5a1prusc499s, kad c5beinoc48diau, kc485 reic5a1kia e2809cdues ex machinee2809d samprata, pasigooglinsiu, kai baigsiu rac5a1yti, bet pasakykit, kas gi liktc5b3 ic5a1 religijc5b3, jei atsic5bevelgus c4af rimtc5b3 tikinc48dic5b3jc5b3 kritikc485, religijos bc5abtc5b3 ic5a1valytos nuo mitologijos ir c5a1iaip nesc485monic5b3? Neatrodo panac5a1u, kad tiesoig tikc497jimo pagrindas yra juokingas noras nenumirti numirus, sulaukti bonusc5b3 uc5be teisingc485 gyvenimc485, noras jausti c4afsivaizduojamo draugo ir uc5betarc497jo egzistavimc485? Jei kaip trukdc5beius ic5a1 krikc5a1c48dionybc497s ic5a1valytume ne tik mitologijc485, pedofilijc485, fantastikc485, kas gi ic5a1 tiesc5b3 liktc5b3? Nesugebu patikc497ti, kad tikc497jimc485 c4afmanoma kac5bekaip modernizuoti, kad jis neatrodytc5b3 kaip tamsic5b3 laikc5b3 randas.Gerai, sutinku, kad beveik viskas, kc485 dabar parac5a1iau, linksta link vaikic5a1ko Dievo c4afvaizdc5beio, kurio Lietuvoje galbc5abt nepropaguojate jc5abs, Tomas ir dar nedidelc497 dalis tikinc48dic5b3jc5b3. Bet koks yra ne vaikic5a1kas, o brandus, vyric5a1kas Dievo c4afvaizdis? Kol c4af c5beodc4af e2809cDievase2809d grc5abdamos c5bemonc497ms bc5abdingos emocijos, turiu omeny, kol bus sakoma, kad e2809cDievas mylie2809d, e2809cDievas gerase2809d, e2809cDievas atleidc5beiae2809d, tol tokia jo samprata vis vien liks vaikic5a1kai juokinga. Dievas myli lic5abtus, todc497l jiems sukc5abrc497 ac5a1trius dantukus, kad norc497dami papietauti galc497tc5b3 ic5a1draskyti stirnaitc497ms gerklytes, c5bearnytes ir jas suryti. Aic5a1ku, Dievas myli ir stirnaites, nes sukc5abrc497 joms eiklias kojytes, kad jos galc497tc5b3 pabc497gti nuo lic5abtc5b3 ir palikti juos alkanus. Skauda smegenis galvojant apie Dievo meilc499, apie jo suteiktc485 laisvc485 valic485 c5bemonc497ms, lic5abtams ir stirnoms e28093 kac5bekas vis vien nesueina, kac5bekas vis vien mylinc48diu ir teisingu dievic5a1ku protu nedvelkia. Kc485 daryti, kad padvelktc5b3?.. O gal negalvoti, kad yra blogai gyventi be religinio tikc497jimo? Gal Dievas, jei jis vis dc497lto yra, uc5be tai nenubaus, nes gi yra mylintis, c5a1iaip ar taip. O gal jis ne tik mylintis, bet ir apatic5a1kas ir gal jam apskritai nusispjaut, ar kas nors juo tiki ar netiki? Ne, nepanac5a1u, kad tokiu keliu galima prisikasti iki objektyvios tiesos. Nejaugi velnias koja man taip kic5a1a?
Blogas 0 0 Geras